00Days
00Hours
:
00Minutes
:
00Seconds

 SEMPOZYUM HAKKINDA


Değerli Bilim İnsanları,


Saygın Bilim Derneği (SAYBİLDER – Türkiye), uzun süredir düzenlediği Saybilder Congress Days etkinliğini bu sefer Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye), University of Ibn Khaldun (Tunus) ve ISTEUB (University of Carthage – Tunus) kurumlarının akademik desteği ile gerçekleştirecektir. Saybilder Congress Days etkinliği dört akademik alanda (eğitim, sürdürülebilir kalkınma, sosyal bilimler, dil-edebiyat ve kültür) gerçekleşmektedir. Şimdiye kadar farklı ülke ve şehirlerde 16 kere düzenlenen bu etkinliğin on yedincisi 02-06 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya’da olacaktır. 17. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, bu etkinliğin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. 


17. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, şu amaçlar doğrultusunda gerçekleşmektedir: 


❖ Eğitimdeki teorik ve uygulamalı gelişmeleri takip etmek,

❖ Eğitimde ortaya çıkan yeni çalışmaların ve araştırmaların paylaşılmasını sağlamak,

❖ Eğitim araştırmaları yürüten bilim insanları ile sahada uygulamalı olarak eğitim faaliyetleri yürütenlerin deneyim alışverişinde bulunmasına aracılık etmek, 

❖ Eğitim alanında karşılaşılan zorlukları ve yeni çözüm önerilerini bir araya getirmek,

❖ Eğitim alanının gelişimi ile ilgili projelere aracılık etmek,

❖ Eğitim alanlarındaki başarılı deneyimlerin önünü açmak, onları ödüllendirmek,

❖ Eğitimde çağdaş teknolojilerden yararlanmanın yollarını aramak,

❖ Eğitim ile ilgili güncel araştırmaların sunumuna zemin hazırlamak,

❖ Sempozyum temalarındaki en son gelişmelerin ortak bir platformda toplanmasını sağlamak.


Bu amaçları gerçekleştirebilmek için 6 farklı ülkeden bilim insanı davetli konuşmacı olarak sempozyuma katılacaktır. Ayrıca sempozyum, yaklaşık 15 ülkede duyurulmuş ve oralardan bilim insanları sunum yapmak üzere davet edilmiştir.


Sempozyumun eğitim alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmesi, bu alandaki yeni araştırmaları paylaşmaları için zemin hazırlaması ve yeni işbirliklerine öncülük etmesi dileğiyle...


Sempozyum Başkanı

Doç. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

E-mail: camiasiegitim@gmail.com

Web: https://www.education-community.org/tr   

 SEMPOZYUM MERKEZİ

Porto Bello Hotel Resort & Spa (Antalya)

Adres: Liman, Akdeniz Blv., 07070 Konyaaltı/Antalya

 SEMPOZYUM TEMALARI


❖ Danışmanlık ve öğrenci rehberliği,

❖ Rehberlik ve psikolojik danışmanlık,

❖ Ana dilde eğitim ve yabancı dil öğretimi

❖ Beden eğitimi,

❖ Eğitim liderliği ve yönetimi,

❖ Eğitim teknolojisi,

❖ Eğitimde planlama ve geliştirme,

❖ Eğitimin temelleri,

❖ Fen ve çevre eğitimi,

❖ Matematik eğitimi,

❖ Müfredat geliştirme,

❖ Öğretme teknikleri,

❖ Okul hayatı ve hayat boyu öğrenme

❖ Okul ve eğitim yönetimi,

❖ Okulöncesi sorunları ve çözümleri,

❖ Ölçme ve değerlendirmeyi geliştirme yöntemleri,

❖ Özel gereksinimlilerde eğitim,

❖ Sosyal bilimlerin eğitimi,

❖ Temel eğitim,

❖ Uluslararası eğitim işbirlikleri

❖ Yetenek ve yaratıcılık

❖ Yükseköğretim araştırmaları

** Sunulacak çalışmaların bu konu alanlarından birine ait olması gerekmektedir.

 SEMPOZYUMA KATILIM ŞARTLARI


1- Katılım tüm araştırmacılara (uzman, öğretim elemanı veya öğrenci) açıktır.

2- Bir araştırmada en fazla üç araştırmacıya yer verilebilir. Proje araştırmalarında bu sayıya dikkat edilmez.

3- Araştırmanın özgün olması ve başka bir platformda yayınlanmamış veya sunulmamış olması gerekir. Sunumların özgünlüğü ve diğer tüm hukuki durumların sorumluluğu bildiride yer alan araştırmacılara aittir.

4- Bildiriler, kongrenin temalarından biriyle uyumlu olmalıdır.

5- Araştırmacılar bildiri özetlerini sunum diline ek olarak İngilizce olarak da hazırlamalıdır (her iki dilde de araştırma başlığı, araştırmacının adını ve kurumunu içerecek şekilde en az 3 anahtar kelime eklenmiş biçimde 250 ile 500 kelimelik bir özet metni olmalıdır). 

6- Bildiri özetlerini Arapça hazırlayanlar, Traditional Arabic fontu ve 14 punto büyüklüğü tercih etmelidir. 


 Kongreye katılım için lütfen sekreterya ile iletişime geçiniz: camiasiegitim@gmail.com

 SEMPOZYUM TAKVİMİ


Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi

30 Eylül 2023


Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

(Tam metin ile başvuracak kişiler için)

15 Ekim 2023


Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

01 Aralık 2023


Havaalanı Servisleri

03 Kasım 2023

Cuma günü Antalya Havalimanı'nda katılımcıların karşılanması ve Antalya havalimanından otele shuttle servisi: 07.00 / 12.00 / 20.00)


Online Sunumlar

2 ve 3 Kasım 2023


Yüz Yüze Oturumlar

4 - 5 Kasım 2023


Otelden Ayrılış

6 Kasım 2023

Pazartesi günü saat 12.00'den önce otelden ayrılış (Otelden Antalya havalimanına 07.00 / 12.00'de shuttle servisi)

 KURALLAR


Yazım Kuralları

1- Bildiriler; Arapça, İngilizce, Fransızca veya Türkçe dillerinde hazırlanabilir.

2- Özetlerde sunum dili İngilizce değilse, muhakkak ölçüde İngilizce özet de eklenmelidir.

3- Özetlerde konu, amaç, yöntem, veri toplama araçları, analiz ve bunun sunuçlarına yer verilmelidir.

4- Özetlerde başlık konuyu yansıtacak biçimde olmalı, metin 250-500 kelime aralığında ve en az 3 anahtar kelime eklenmiş biçimde gönderilmelidir.

5- Bildiri özetlerini Arapça hazırlayanlar, Traditional Arabic fontu ve 14 punto büyüklüğü tercih etmelidir.

6- Arapça dışındaki dillerde metin yazanlar Book Antiqua fontu ve 11 punto ile yazmalıdır.

7- Yazılarda tek satır, iki yana yaslı, kurum bilgisi tam ve unvanlara yer verilmelidir.

8- Tüm yazarlara ait iletişim bilgileri ve ORCID numaralı yazılmalıdır.

9- Sistem üzerinden gönderim yapılamadığında yazılarınızı lütfen camiasiegitim@gmail.com e-posta hesabına gönderiniz.

 

Kongre Dilleri

Kongrede Arapça, Fransızca, İngilizce veya Türkçe sunum yapmak mümkündür.

 

Bildirilerin Kabul ve Yayımlanma Şartları

1- Kongreye gönderilmiş olan tüm özetler ve tam metinler hakem ve değerlendirme kurulunun onayı ile kabul edilecektir. En az iki hakemden olur almayan bildiriler ret edilecektir.

2- Sözlü sunum için kabul edilen özetler ISBN'li elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

3- Araştırmacılar tam metinlerini kongre takviminde bildirilen son tarihe kadar gönderebilirler. Tam metinler, ISBN'li elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

4- Metinlerde çalışmanın başlığı, araştırmacının ad(lar)ı, kurum bilgisi, araştırmacıların ORCID numarası, hem sunum dilinde hem de İngilizce özet, anahtar kelimeler, giriş, kaynaklar ve referanslar yer almalıdır.

 DÜZENLEME KURULU


Sempozyum Başkanı

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmapaşa University, Türkiye


Sempozyum Düzenleme Kurulu

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Cezayir

Dr. Majid Al-Khawaja - University of Jordan – Ürdün

Dr. Rebouh Saleh - Tissemsilt University – Cezayir

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Fas

Dr. Samar Ghani Al-Hamdani - University of Baghdad – Irak

Dr. Sayed Wassel – October 6 University - Mısır

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahreyn

Lecturer Haifa Abdul Rahman Ibrahim - University of Mosul – Irak

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Esmaiel - October 6 University – Mısır

Prof. Dr. Hatem Fahad Hnoo - University of Mosul – Irak

Prof. Dr. Mohammad Affan, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Cezayir

 BİLİM VE DANIŞMA KURULU


Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı

Dr. Said Assil

Regional Center for Education and Training Professions, Fas


Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdel Karim Kotb – October 6 University - Mısır

Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent – Cezayir

Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 – Cezayir

Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan

Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa – Cezayir

Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye

Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University – Türkiye

Prof. Dr. Faten Ahmed – Fayoum University - Mısır

Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala – Irak

Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır

Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila – Cezayir

Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University – Türkiye

Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan

Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University – Ürdün

Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısırian Cultural Advisor in China – Çin Halk Cumhuriyeti

Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh – Al Azhar University - Mısır

Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University – Suudi Arabistan

Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen – Cezayir

Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Dina A. Abdel Aziz Ramadan - Ain Shams University - Mısır

Dr. Hassan Abdel Nouri - Regional Center for Education and Training Professions, Casablanca, Settat – Fas

Dr. Hayam Hussein - Mersa Matrouh University - Mısır

Dr. Jadallah Hamed Jadallah Adam - Azhar University, Cairo – Mısır

Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Cezayir

Dr. Khalil Massoud - Al-Arabi Al-Tepsi University, Tebessa – Cezayir

Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Dr. Müjgan Bekdaş – Malatya Turgut Özal Trabzon University – Türkiye

Dr. Neslin İhtiyaroğlu – Kırıkkale University – Türkiye

Dr. Omar Rouidi - Regional Center for Education and Training Professions, Casablanca, Settat – Morocco

Dr. Rebouh Saleh - Tissemsilt University – Cezayir

Dr. Yurdagül Günal - Trabzon University – Türkiye

PhD Student Onur Hazal Aslan - Yıldız Teknik University – Türkiye

PhD Student Seval Bircan Yılmaz Yıldız - Gelibolu Educational Directorate – Türkiye

 ÖNCEKİ ETKİNLİKLER

Önceki Etkinlik Adı Tarih Kongre Merkezi Web Sayfası
4. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
15. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
3. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
14. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
1. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13.Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
12. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
11. Eğitim Bilimleri Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Spor Bilimleri Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Sosyal Bilimler Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu 23-25 Mart 2019 Antalya, Türkiye Link
10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi 23-25 Kasım 2018 Hatay, Türkiye Link
Akşemseddin 3. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu 12-16 Eylül 2018 Çorum, Türkiye Link

 İLETİŞİM


Bildiri Özetleri ve Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin İrtibat Kişileri

Ülke Adı Soyadı Email Adresi Telefon Numarası
Irak Prof. Dr. Hatem Fahad Hanno hatem.90za@gmail.com 009647701667042
Cezayir Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane univsid.dz@gmail.com 00213 556996202
Tunus Prof. Dr. Najem Dhaher najda1900@gmail.com 00216 98272724
Fas Dr. Said Assil assil702@hotmail.com 00212666916562
Mısır Prof. Dr. Gehan Anwar Deeb gehan.deeb70@gmail.com 00201211278087
Körfez Ülkeleri Dr. Yasser Ahmad yasergomaa@gmail.com 0097337292871
Türkiye Dr. Sami Baskın dekakkongre@gmail.com 00905550315360
Diğer Ülkeler Dr. Esat Layek aslayek@gmail.com 00905426715352